Bemiddeling


Bezoek zeker ook www.balansbemiddeling.be

Wat is bemiddeling en waarom zou ik hiervoor kiezen?

Bemiddeling is een alternatieve manier om geschillen op te lossen. Een positieve manier! Deze ‘alternatieve geschillenoplossing’ wint meer en meer terrein.

Waarom?

Men heeft niet steeds de middelen of de tijd om een procedure voor de rechtbank op te starten. Een procedure voor de rechtbank duurt niet enkel vaak lang(er) dan een bemiddelingstraject, bovendien heb je de touwtjes net iets meer in handen in een bemiddeling. Niet enkel ga je zelf op zoek naar een oplossing voor het probleem waarmee je zit en kan je hierbij zo creatief zijn als je zelf wil. Vaak is er ook niemand die de situatie en het belang dat jij hebt beter kan inschatten dan jij zelf.

Vb. ouders weten beter dan wie ook welke verblijfsregeling voor hen praktisch haalbaar is en wat de noden zijn van hun kinderen

Vb. ondernemers in een specifieke branche weten als marktspelers en technische experts meestal beter dan wie ook welke creatieve samenwerkingsmogelijkheden er zijn.

Bekijk het zo: bemiddeling heeft als doel om de taart te vergroten, te zoeken naar meerwaarde voor iedereen rond de bemiddelingstafel en een win-winsituatie te creëren. Hierbij behoudt u steeds de controle over de oplossing.

Wij zien trouwens dat een bemiddeld akkoord met bijstand van uw adviseurs – dit kan uw advocaat zijn maar evengoed uw boekhouder, accountant of andere vertrouwenspersoon – bijna altijd spontaan wordt nageleefd.

Zie het als een ongelooflijke opportuniteit om de best mogelijke oplossing te onderhandelen, in het juiste kader met bijstand van uw adviseurs. Het resultaat zal vaak beter zijn dan een opgelegde beslissing na een trouwens vaak kostelijke en langdurige procedure.

Welk signaal geef ik met mijn voorstel om te bemiddelen aan de andere partij?

Bemiddeling voorstellen aan een andere partij is zeker geen teken van zwakte, integendeel! Het toont moed, de wil om CONSTRUCTIEF en CREATIEF te willen zijn.

U zal verbaasd zijn over hoe vaak de andere partij, als u de eerste stap zet, akkoord zal gaan met bemiddeling.

Wat moet ik doen om een bemiddeling op te starten?

Een bemiddelaar kan op verschillende manieren aan het werk gaan:

Hoe verloopt een bemiddeling praktisch?

De gesprekken vinden indien mogelijk plaats op onze bemiddelingslocatie. Wij zijn er ons van bewust dat u vaak gespannen bent en met gemengde gevoelens ‘aan tafel’ komt. Vaak moet u zodanig uit uw ‘comfort zone’ komen om het gesprek aan te gaan na teleurstelling, ruzies, tevergeefse pogingen tot gesprek, ...

Maak u niet teveel zorgen en vertrouw op onze professionele begeleiding.

Onze bemiddelingen vinden dan ook niet plaats in een koele, grote vergaderzaal, maar wel in een setting die u als comfortabel ervaart en waarbij koffie of thee warm staat.

Centraal bij bemiddeling is de NEUTRALITEIT van de bemiddelaar, die dan ook ‘in het midden’ van de tafel zit. Wij gaan het gesprek tussen de partijen vergemakkelijken, zonder zelf standpunt in te nemen (tenzij indien partijen dit wensen). De bemiddelaar kiest GEEN PARTIJ. Elke partij kan, maar dit moet niet, zich laten bijstaan door een eigen advocaat of adviseur die de bemiddelingsgesprekken mee volgt.

U of uw adviseur komen aldus vaak zelf aan het woord. Na u uitgebreid de mogelijkheid te geven uw standpunt te geven, zullen wij verder vragen gaan stellen. Wij zorgen er alleszins steeds voor dat er een evenwicht is in de communicatie tussen de personen die aan tafel zitten. Iedereen komt aldus ‘evenveel aan het woord’.

Alle gesprekken verlopen VERTROUWELIJK en partijen zitten VRIJWILLIG aan tafel.

De principes die gehanteerd zullen worden tijdens de gesprekken (vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en neutraliteit), enkele afspraken over de houding aan tafel (wederzijds respect, niet onderbreken, ..) en kostprijs worden overigens vastgelegd in een bemiddelingsprotocol, dat door iedereen ondertekend wordt bij de eerste samenkomst.

De bemiddeling verloopt aldus anders als een procedure waar uw advocaat de zaak gaat pleiten en de rechtbank vervolgens een oordeel velt in een vonnis.

Moet ik dan nog naar de rechtbank?

Indien er een akkoord bereikt en ondertekend wordt, heeft dit een bindende waarde. U dient aldus niet naar de rechtbank om dit akkoord ‘officieel’ te maken.

Weliswaar heeft u steeds de mogelijkheid om de rechtbank het akkoord te laten homologeren in een ‘akkoordvonnis’. Wij zien dit vrijwel enkel gebeuren indien de andere partij haar verplichtingen of engagementen niet uitvoert of naleeft.

Stap af van de gedachte “het heeft tóch geen zin” - bemiddeling slaagt zeer vaak!

Geef bemiddeling een kans, ook als voelt u boosheid of wantrouwen ten opzichte van de andere partij en bent u ervan overtuigd dat deze niet voor rede vatbaar is. Immers zijn wij als ERKENDE bemiddelaars opgeleid tot experten in het openbreken van vastgelopen gesprekken en het bieden van perspectief naar haalbare oplossingen en akkoorden. Wij zorgen dat het vooruit gaat.

Wij creëren een klimaat waarbinnen u tot een gezamenlijke oplossing kan komen. Onthoudt zoals al gezegd, het zijn de bemiddelde oplossingen die spontaan worden uitgevoerd.

Contacteer ons vrijblijvend voor een eerste gesprek, waarin wij u alles gedetailleerd uitleggen. Geen vluchtige samenkomst in een kil kader, maar een persoonlijke ontmoeting in een sereen kader waarin wij uitgebreid de tijd nemen om u met een kop koffie of thee het reilen en zeilen van bemiddeling uit te leggen.

Kan ik geholpen worden in coronatijden?

Absoluut. Wij zien nu meer dan ooit dat de nood aan hulp en bijstand in crisistijden zeer hoog is. Wij bieden u daarom ook online bijstand aan.

Contacteer ons voor een gesprek via Zoom of Whatsapp en wij ontmoeten elkaar digitaal ‘van ver maar toch dichtbij’.